Scuba Diver 1

SwedTech Divings grundkurs i sportdykning. Målet med kursen är dykning med luft eller Nitrox till 20 meter.

Kursens innehåll

Minst tio timmars dykträning i pool eller poolliknande förhållanden uppdelat på minst tre separata tillfällen

Minst tio timmars teori och genomgångar uppdelat på minst 3 separata tillfällen

Minst åtta dyk i öppet vatten och minst sex timmars total dyktid i öppet vatten. Två av dessa dyk görs till ett djup av minst 15 och max 20 meter.

Förkrav

  • Eleven skall vara minst 18 år
  • Uppvisa av SwedTech Diving godkänd hälsodeklaration för apparatdykning
  • Eleven skall kunna simma minst 200 meter utan avbrott och ha god vattenvana.

För mer info se Kursstandards

Här börjar ditt äventyr.