Scuba Diver 2

Scuba Diver 2 är en fortsättningskurs i sportdykning där målet är att eleven ska kunna planera och genomföra dyk i öppen vatten till ett maxdjup av 30 meter.

Kursens innehåll

Minst 10 timmars teori och genomgångar uppdelat på minst tre tillfällen.

Minst 14 dyk med instruktör.

Av kursdyken ska minst:

Ett repetitionsdyk gällande problemlösning genomföras.

Ett dyk ägnas åt navigationsövningar

Två mörkerdyk varav ett med navigation.

Två dyk genomföras till ett djup större än 25 meter, dock max 30 meter

Två dyk ägnas åt sök och bärgning

Två dyk ägnas åt räddningsövningar

Ett dyk med simulerat dekompression.

Tre dyk ur valfritt specialområde

Ett antal dyk i egen regi tillkommer för kartritning.

Förkrav

  • Scuba diver 1 eller motsvarande. För den som gått grundutbildning inom annan organisation finns möjlighet att göra ett utvärderingsdyk för eventuell kompletterande utbildning innan kursstart.
  • Good Samaritan eller motsvarande, För den som gått första hjälpen utbildning inom annan organisation finns möjlighet att göra ett utvärderingsscenario för eventuell kompletterande utbildning innan kursstart.
  • Eleven skall vara minst 18 år
  • Minst 15 loggade dyk utöver kursverksamhet
  • Uppvisa av SwedTech Diving godkänd hälsodeklaration för apparatdykning ej äldre än 2 år.

För mer info se Kursstandards

Äventyret fortsätter mot nya dykmål.