Mixed Gas Blender Instructor

Kurs
Mixed Gas Blender Instructor
Plats
Sundsvall, Sweden
Kursstart
24 november 2017
Instruktör
Mikael Janeheim
Pris
8000 SEK, exl moms

Bokningsavgift
4900 SEK inkl moms
Instruktörsmaterial
4000 SEK inkl moms

Vad som ingår i pris

Handverktyg, dekaler och annat grundläggande som behövs för att genomföra den praktiska delen ingår i kurspriset som betalas till instruktör innan kursstart.

Däremot ingår inte gasen ni fyller och eventuellt privat servicematerial som ni kan behöva under kursen. Samt instruktörens resor, boende och annan omkostnad knuten till kursen. Detta regleras efter kursens slut enligt ÖK.

Övrigt

Tre heldagar 08:30-19:00.
Denna kurs körs I Sundsvall.

Instruktörskursen ger dig en fördjupad kunskap inom blandning av andningsgaser såsom Nitrox och Trimix samt syrgasanpassning av utrustning. Vi lägger stor vikt på utbildningsmaterialet samt utbildningsmetodiken. Upplägget sträcker sig totalt över tre heldagar då vi går igenom allt kursmaterial och hur upplägget kan se ut inför en egen elevkurs. Du ska även vara med på en elevkurs och utöva dina kunskaper samt som avslut utföra ett fördjupat examensarbete.

Upplägg,
Minst två personer för att det ska bli ett bra upplägg, max 3 personer.
* 24/11 -17 (utbildning)
* 25/11 -17 (vara med på elevkurs)
* 26/11 -17 (examination & sammanfattning)

Efter kursen har du ingående kunskaper i ämnet och hur man förmedlar detta på bästa sätt. Kursen berättigar dig sedan att utbilda elever på egen hand inom SwedTech Diving. Under hela kursen kommer teori och praktiska övningar varvas.


Till anmälan

I samband med denna bokning kommer en examinationsavgift tas ut av SwedTech Diving på 4900 kr, och kostnad för instruktörsmaterial på 4000 kr.