Oceanic Tech

Oceanic Tech startades hösten 2002 med målsättning att sälja dykprodukter och tjänster av högsta kvalitet. Idag är affärsidén den samma. Vi utvecklar sortimentet kontinuerligt men endast med produkter som vi kan tänka oss att använda själva. Vi förser dig också med gas till ditt dyk. Med en kompressor som fyller 500 liter luft i minuten och en stor Nitroxbank så fyller vi dina flaskor på nolltid. Förutom luft, fyller vi också argon, syrgas och helium.