Om oss

2003 startades SwedTech Diving som företag. Målet var att skapa ett mer genomtänkt upplägg för att leverera dykutbildning till dykare som ville få ut mer av sin dykning.
De första kurserna var Intro to Tech, Technical Diver och Wreck Diver. Redan här skapades den typ av dykträning vi inom SwedTech Diving kallar scenariodyk. Detta skapade ett mer relevant sätt att träna färdigheter på.

2005 stod det första egna utbildningsmaterialet färdigt att användas i kursbruk. Materialet fick namnet ”Teknisk dykning på ren svenska”. Det var det första materialet skrivet på svenska gällande teknisk dykning. Idag har SwedTech Diving utökat kursmaterialet i antal men håller fortfarande materialet enkelt och relevant.

2008 kom de första egna certifikaten. Nu har också kursutbudet närmat sig det vi har idag.

2010 certifierades de första SwedTech Diving instruktörerna utöver Michael Bergström som grundare. Under 2010 ökade antalet instruktörer från en till att bli tio.

2013 har kursutbudet vuxit och spänner över allt från nybörjare till avancerad dykning inom vrak gruvor, grottor och rebreathers.

2014 blev vi internationella. Vi har bedrivit kurser på många olika ställen i världen men nu fick vi två instruktörer med Malta som hemmahamn. Under 2015 kommer antalet instruktörer utanför Sveriges gräns att öka i antal.

2019 öppnar upp för nya möjligheter. Under detta år kommer SwedTech Diving visa sin styrka i att gå sin egen väg för att leverera dykutbildning med relevans, säkerhet och glädje som mål.

Resan som påbörjades 2003 har gett oss som arbetar med konceptet otroligt mycket kunskap genom åren. Denna kunskap för resan vidare mot att göra dykutbildning mer tillgänglig och lättare att ta till sig som elev. Det svåra behöver inte nödvändigtvis vara besvärligt.