Utbildningsfilosofi

SwedTech Divings mål är att skapa dykare som är medvetna om riskerna med dykning, men som också förstår att med rätt träning är det mesta möjligt.

Vad är egentligen en bra dykkurs? Vilket är det bästa kursupplägget? Vad bör man som elev kunna förvänta sig av en dykkurs? Dessa frågor finns det troligtvis lika många svar på som det finns dykinstruktörer och dykelever.

Det finns många sätt att lära sig dyka på och att uppfinna ett koncept som passar alla dykare i alla förekommande miljöer är omöjligt. Det är väl just därför det växer fram nya utbildningsorganisationer med nya tankar och procedurer inom dykutbildning.

Dykutbildning har i många år styrts utifrån stora organisationer. Nackdelen med en stor organisation är att förändringar sker långsamt. En mindre organisation kan snabbt uppdatera kursupplägg och kan därigenom snabbare utvecklas mot det bättre. Fördelen med en stor organisation är att de är kända världen över och står för en slags garanti att när eleven uppvisar sitt certifikat så har eleven all den kunskap som krävs för dyket. Eller?

Tyvärr är det svårt att kontrollera att all dykutbildning bedrivs efter de standards som är satta för de olika kursena. SwedTech Diving jobbar hårt med att ha en fungerande kvalitetssäkring.

Det finns många kursupplägg som påminner om varann, men när de synas lite närmare kan detaljer skilja som i slutändan ger olika resultat. SwedTech Diving strävar efter att hela tiden uppdatera och förbättra kurserna. Inget kursupplägg är så bra att det inte kan göras ännu bättre.

SwedTech Diving utbildar i första hand tekniska dykare men anser att all dykning ska behandlas med respekt.

Den stora skillnaden på de olika dyk vi gör är den tiden det tar eller de omständigheterna vi har innan vi kan bryta ytan och andas luft. Avancerad dykning har ofta flera faktorer som omöjliggör en direktuppstiging, vilket leder till att eventuella problem som uppstår måste lösas på plats. Dagens erfarenheter inom dykning och dykutbildning har gett oss en stor verktygslåda att ösa bra problemlösningar ur. Men bra lösningar måste få tränas och nötas in för att under press ge ett lyckat resultat.

En bra dykkurs ska byggas runt enkla men effektiva rutiner där hantering av utrustning, dykplanering och dykträning ska smälta samman. Om bra rutiner följs och är väl inövade kommer de att berika dykningen både upplevelsemässigt och säkerhetsmässigt.

SwedTech Diving har ett standard kursupplägg för varje kurs, men kurserna kan utefter elevernas önskan och förmåga sträckas på till att innehålla mer. Ett mer omfattande upplägg kräver självklart mer tid och resurser.

Men det viktiga är att ni som elever får lära er det ni kom hit för.