Extended Range Technical Diver

På Extended Range Technical Diver finslipar du dina redan goda kunskaper inom avancerad dykning. Vi jobbar vidare på dykplaneringar, teamdykning och säkerhetstänkande.

På Extended Range Technical Diver finslipar du dina redan goda kunskaper inom avancerad dykning. Vi jobbar vidare på dykplaneringar, teamdykning och säkerhetstänkande. Kunskapen och träningen du får under Extended Range Technical Diver ger dig inte bara möjlighet att öka djupet utan också räckvidden på ditt dyk i form av ökad dyktid.

Kursen är målspecifik vilket innebär att dykträningen under denna typ av kurs kan variera. Målet styr planering och träning.

Efter godkänt resultat på kursen har du lärt dig att planera och utföra dyk som kräver hantering och användande av multipla dekompressionsgaser och bottengaser.

Ekvivalent narkosdjup (END) under kurs max 30 m.
Max PO2 1.4 för bottengaser.
Max PO2 1.6 för dekompressionsgaser.
Maxdjup under kursen är 90 meter.

Förkrav Extended Range Technical Diver

  • Eleven ska vara minst 20 år
  • God fysisk och mental hälsa.
  • Certifierad som Technical Diver eller motsvarande utbildning.
  • Minst 200 loggade dyk
  • Minst 20 dekompressionsdyk med gasbyte
  • Minst 100 dyk med den utrustning som kursen kräver
  • Simultant behärska simtekniker och avvägning