Technical Diver

Denna kurs ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser.

Denna kurs ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser. Här kommer de färdigheter du lärde dig på Extended Basic Skills utvecklas och användas i verklighetsanpassade träningsscenarion.

Efter godkänt resultat på kursen har du lärt dig planera och utföra dekompressionsdykning med en extra gas som dekompressionsgas.

Du har lärt dig att använda heliumbaserade bottengaser.

Max PO2 1.6 för dekompressionsgaser.

Max PO2 1.4 för bottengaser.

Ekvivalent narkosdjup (END) under kurs är max 30 meter.

För att accelerera dekompressionen används EAN 50 eller 100% oxygen som dekompressionsgaser.

Maxdjup under kursen är 60 meter.

Förkrav Technical Diver

  • Eleven ska vara minst 18 år.
  • God fysisk och mental hälsa
  • Eleven ska vara Extended Basic Skills utbildad eller motsvarande
  • Kunna uppvisa minst 100 loggade dyk i varierande dykmiljö varav minst 20 dyk till ca 30 m
  • Utfört minst 50 dyk med den utrustning som kursen kräver
  • Kunna använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning
  • Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning