Mixed Gas Blender

Detta är en kurs där du lär dig att blanda andningsgaser såsom Nitrox och Trimix samt syrgasanpassa din utrustning.

Detta är en kurs där du lär dig att blanda andningsgaser såsom Nitrox och Trimix samt syrgasanpassa din utrustning. Vi går igenom de vanligaste gaserna och dess egenskaper samt hur de används vid dykning. Vi går även igenom vad man måste tänka på när man hanterar utrustning tillsammans med ren syrgas. Efter kursen har du ingående kunskaper i gasernas egenskaper och hur man fyller olika gasblandningar samt hur man anpassar och använder sin dykutrustning tillsammans med ren syrgas. Kursen berättigar dig till att fylla gaser på egen hand, samt inspektera och syrgasanpassa din egna utrustning.

Under kursen kommer teori och praktiska övningar varvas. Alla får känna på att blanda både Nitrox och Trimix, samt syrgasanpassa dykutrustning.

Eleven kan efter godkänt resultat på kursen:

 • Självständigt bedöma dykutrustningens lämplighet för användning tillsammans med ren syrgas.
 • Självständigt inspektera och syrgasanpassa den utrustning som eleven har behörighet att utföra service på.
 • Självständigt planera och utföra alla typer av gasfyllningar enligt partialtrycksprincipen.

Teoretiska färdigheter

 • Gaser och gaslagar
 • Olika andningsgaser innehåll (Nitrox, trimix, heliair)
 • Branschstandards och praxis
 • Vanliga materials kompabilitet med syrgas
 • Förstå olika typer gasanläggningar
 • Räkna på olika gasblandningar

Praktiska färdigheter

 • Inspektion och syrgasanpassning
 • Använda olika typer av gasanläggningar
 • Partialtrycksfylla olika andningsgaser

Kursupplägg

Kursen läggs vanligtvis upp under en heldag, alternativt under ett flertal tillfällen efter ett med eleverna uppgjort kursschema. Normalt krävs minst 8 timmars undervisning för 4 st elever. Av den totala tiden ska ca: 50% vara praktiska övningar i verkstadsmiljö där eleverna får utföra oxygenservice på komponenterna, analysera och inspektera samt fylla olika andningsgaser.

Förkrav Mixed Gas Blender

 • 18 år och dykare