Technical JJ CCR Diver

Under Technical JJ CCR Diver bygger eleven vidare och utvecklar kunskaperna i dykning med helsluten rebreather.

Under Technical Rebreather Diver bygger eleven vidare och utvecklar kunskaperna i dykning med helsluten rebreather.

Färdigheterna tränas under verklighetsanpassade träningsscenarion anpassat till dykning med en helsluten rebreather.

Eleven lär sig att planera och utföra dyk med dekompression och med Trimix som diluentgas till ett djup av max 60 meter.

Eleven kan efter godkänt resultat på kursen:

 • Självständigt konfigurera och använda dykutrustning för dykning med helsluten rebreather efter SwedTech Diving utrustningsstandards.
 • Planera och utföra dekompressionsdyk till ett maxdjup av 60 meter med Trimix som diluentgas.
 • Använda 3 st bailoutflaskor med Trimix och Nitrox som andningsgas.
 • Förstå och planera för riskerna gällande dykning med helsluten rebreather.
 • Utföra problemlösning av de vanligt förekommande utrustningsproblemen som kan uppstå under dykning med en helsluten rebreather.
 • Lösa problem under dyket med hjälp av reservplan.
 • Lösa problem vid gasförlust och förhindra stor gasförlust.
 • Använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning.
 • Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning.
 • Förstå och använda fördelarna med att dyka i ett väl sammansatt team.

Förkrav Technical Rebreather Diver

 • Eleven ska vara minst 20 år 
 • God fysisk och mental hälsa
 • Eleven ska vara minimum SwedTech Diving Rebreather Diver utbildad eller motsvarande.
 • Kunna uppvisa minst 50 loggade timmar på helsluten rebreather i varierande dykmiljö.
 • Kunna uppvisa minst 20 dyk till 30 meter på helsluten rebreather.
 • Kunna använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning
 • Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning.