Extended Basic Skills

Kursen Extended Basic Skills har idag ingen motsvarighet gällande vidareutvecklande kurser. Vi har valt att lägga in omfattande teori och dykträning som i andra system kommer in långt senare.

Upplägget på kursen gör att du stegvis lär dig avancerade dyktekniker utan att det känns oövervinnerligt.

Efter att ha genomfört denna kurs är dina förutsättningar att klara av en teknisk dykkurs mycket goda. Men även dykare som vill utöka sin kunskap inom dykskicklighet och utrustningskonfiguration kan gå kursen, och därigenom förbättra säkerheten, medvetandenivån och sitt självförtroende inom dykning.

Under kursen går vi igenom effektiv och strömlinjeformad utrustningskonfiguration för sportdykning och teknisk dykning. Vi övar simtekniker, avvägning, dykning i team, kommunikation, dykplanering och problemlösning.

I Extended Basic Skills ingår Nitroxutbildning samt hantering fullt ut av en stage flaska med bottengas.

Hur du än väljer att använda dina nya kunskaper efter kursen vet vi att du blivit en skickligare och mer medveten dykare. Du har framför allt blivit en dykare som kommer att njuta ännu mer av framtida dykning.

Du kan välja att dela upp kursen i tre delar:

  • Teori
  • Simtekniker, teamdykning och problemlösning
  • Hantering av stage flaska

Dessa tre delar ger en certifiering till Extended Basic Skills. Du väljer din egen takt om du önskar dela upp kursen.

Självklart finns möjligheten att gå kursen på traditionellt sätt, som en enhet.

Du kan lägga in ytterligare en del för att uppnå Extended Basic Skills +. Det handlar om ett djupdyk till max 40 meter med Trimix som andningsgas.

Kursen kan utföras med singelflaska eller dubbelpaket.

Förkrav Extended Basic Skills

  • Eleven ska vara minst 18 år
  • Kunna uppvisa minst 50 loggade dyk i varierande dykmiljö
  • God fysisk och mental hälsa.

Kursblock

Teori Planering fullt ut gällande gaser, dekompression och reservplaner
Dykträning Simtekniker, teamdykning samt problemlösning som gör dig till en riktigt vass dykare
Stagehantering Rätt använd ger stageflaskan dig mer dyktid med större gasreserver. Här får du seriös träning
Extended Basic Skills + Träning i djupdykning på riktigt. Med Trimix för bästa upplevelse.

Vad tycker våra elever?

Jag har 3* CMAS och dykledarutbildning i botten, har gått några PADI-kurser bl.a. nitrox, marinbiologi och UV-foto. Jag kom in i en period då jag funderade på att sluta dyka, tappade sugen helt, så frågan var om jag skulle sluta eller gå vidare med min dykning. Valet blev att gå vidare med SwedTech Diving och EBS-utbildning, och nu till hösten väntar wreck och Tech-utbildning. Valet föll på SwedTech Diving dels för jag har en del vänner som gått kurser och varit nöjda, dels att man får en gedigen utbildning redan från grunden med förståelse för stagehantering, djupa dyk osv. Uppskattar även utbildningsformer med scenario.

Anne Larsson Lidköping

Fick möjlighet att gå en EBS-kurs 2015 och valde att göra detta för att bli en bättre och säkrare dykare. Senare samma år fick jag prova en Pelagian DCCCR och blev störtkär och köpte den och gick kurs för den. 2016 så gick jag en vrakkurs då jag är intresserad av teknik och historia, vad är då bättre än att kolla på vrak? Så jag och ett gäng till åkte till Narvik och gick en kurs för att kunna dyka i vrak på ett säkert sätt. Swedtechs kurser är utmanade och utvecklande men upplagda så att de inte blir överväldigande.

Linus Svensson Skövde