Scuba Diver Basic Skills

SwedTech Divings grundkurs i sportdykning. Målet med kursen är dykning med luft eller Nitrox till 30 meter.

Kursens innehåll

  • Minst tio timmars dykträning i pool eller poolliknande förhållanden uppdelat på minst tre separata tillfällen
  • Minst tio timmars teori och genomgångar uppdelat på minst 3 separata tillfällen
  • Minst åtta dyk i öppet vatten och minst sex timmars total dyktid i öppet vatten. Två av dessa dyk görs till ett djup av minst 20 och max 30 meter.

Förkrav Scuba Diver Basic Skills

  • Eleven skall vara minst 18 år (15 år med målsmans skriftliga tillåtelse)
  • Uppvisa av SwedTech Diving godkänd hälsodeklaration för apparatdykning
  • Eleven skall kunna simma minst 200 meter utan avbrott och ha god vattenvana.