Wreck Diver

Under kursen kommer du att utveckla din avvägning och dina simtekniker. Att dessa är mycket goda är en förutsättning för att dyka och penetrera vrak. Hantering av lampor/lampsignaler, linläggning och kommunikation utan referens är fler exempel på övningar du utför under kursen.

Insidan av ett vrak är en av de mest intessanta miljöer vi har under ytan. Det är där tiden verkligen har stått stilla. Här kan du jämföra hur besättningen levde och bodde på fartyg från olika tidsepoker. Att komma ner i ett fartygs maskinrum och se den en gång så aktiva maskinen nu stå helt stilla mitt i ett kolvslag är en syn man förundras över långt efter dyket är avslutat. Vrakdykning är en aktivitet som ger otroligt mycket i form av visuella synintryck och spänning.

Men lika mycket som vrakdykning ger dig en fantastisk upplevelse, kräver den av dig att du gör det på ett säkert sätt. Att simma in i ett vrak är inte svårt, men att ta sig ut i en situation där sikten har reducerats till noll och du dessutom delar gas med din teammedlem kräver att du har övat in rätt handlande om det ska gå hela vägen. Den vrakkurs SwedTech Diving erbjuder dig innehåller den träning du behöver för att bli en duktig och framför allt en säker vrakdykare.

Under kursen kommer du att utveckla din avvägning och dina simtekniker. Att dessa är mycket goda är en förutsättning för att dyka och penetrera vrak. Hantering av lampor/lampsignaler, linläggning och kommunikation utan referens är fler exempel på övningar du utför under kursen.

Efter godkänt resultat på Wreck Diver kursen har du lärt dig att dyka och penetrera vrak under likvärdiga förhållanden som rådde under kursen, till ett maxdjup av 30 m med luft eller Nitrox som andningsgas. Heliumbaserade gasblandningar kan användas men ökar inte djupet. Alla dyk under kursen hålls inom direktuppstigningstider.

Förkrav Wreck Diver

  • Eleven ska vara minst 18 år
  • God fysisk och mental hälsa.
  • Eleven ska vara Extended Basic Skills utbildad eller motsvarande
  • Kunna uppvisa minst 100 loggade dyk i varierande dykmiljö varav minst 20 dyk till ca 30 m
  • Utfört minst 50 dyk med den utrustning som kursen kräver
  • Kunna använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning
  • Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning, kunna hålla samma djup i 20 min +-1 meter