JJ Rebreather Diver

JJ Rebreather Diver ger eleven grundläggande kunskaper och förståelse i dykning med helsluten rebreather.

JJ Rebreather Diver ger eleven grundläggande kunskaper och förståelse i dykning med helsluten rebreather.

Här kommer de färdigheter eleven lärt sig på Extended Basic Skills eller högre kursnivåer användas i verklighetsanpassade träningsscenarion anpassat till dykning med en helsluten rebreather.

Eleven lär sig att planera och utföra dyk inom direktuppstigningstider med luft som diluentgas.

Eleven kan efter godkänt resultat på kursen:

 • Självständigt konfigurera och använda dykutrustning för dykning med helsluten rebreather efter SwedTech Diving utrustningsstandards.
 • Planera och utföra dyk till ett maxdjup av 30 meter inom direktuppstigningstider med luft som diluentgas.
 • Använda 1 st bailoutflaska med luft eller Nitrox som andningsgas.
 • Förstå och planera för riskerna gällande dykning med helsluten rebreather.
 • Utföra problemlösning av de vanligt förekommande utrustningsproblemen som kan uppstå under dykning med en helsluten rebreather.
 • Lösa problem under dyket med hjälp av reservplan.
 • Lösa problem vid gasförlust och förhindra stor gasförlust.
 • Använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning.
 • Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning.
 • Förstå och använda fördelarna med att dyka i ett väl sammansatt team.

Förkrav JJ Rebreather Diver

 • Eleven ska vara minst 20 år
 • God fysisk och mental hälsa
 • Eleven ska vara minimum Extended Basic Skills utbildad eller motsvarande
 • Kunna uppvisa minst 100 loggade dyk i varierande dykmiljö varav minst 20 dyk till ca 30 m
 • Kunna använda flera olika simtekniker för att manövrera framåt, bakåt och vid vändning
 • Uppvisa mycket god avvägning både under dyket och under uppstigning.